Usługi ppoż. – Wrocław

Korzystaj z szerokiego zakresu usług ppoż. we Wrocławiu i regionie dolnośląskim od doświadczonego partnera inwestycji – firmy PROTECTOR. Działamy również poza granicami kraju. Mamy wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o bezpieczeństwo przeciwpożarowe osób, mienia i nieruchomości.

Usługi ppoż. dla Twojej inwestycji – co wybierasz?

 • Kompleksowe przygotowanie inwestycji pod odbiór Straży Pożarnej
 • Przeglądy urządzeń gaśniczych, systemów sygnalizacji, oddymiania, i innych
 • Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • Opracowanie planów i sposobów ewakuacji dla osób z ograniczoną sprawnością
 • Opracowanie scenariusza działań urządzeń przeciwpożarowych, operatów ppoż., oceny zagrożenia pożarowego
 • Opiniowanie projektów przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż.
 • Opracowanie ekspertyz ppoż., operatów ppoż., oceny zagrożenia pożarowego
 • Doradztwo w zakresie zabezpieczeń ppoż. na etapie projektowania oraz w trakcie realizacji inwestycji
 • Uzgadnianie dokumentacji projektowej
 • Nadzór nad inwestycją w zakresie ppoż.
 • Oznakowanie obiektów znakami ewakuacyjnymi
 • Dostawę i montaż podręcznego sprzętu gaśniczego (Wrocław i region dolnośląski)

Z naszymi usługami przeciwpożarowymi jesteś zawsze w zgodzie z przepisami

Dostarczamy rozwiązania, które spełniają wymagane normy prawne zapisane w:

 • Ustawie o ochronie przeciwpożarowej
 • Prawie budowlanym
 • Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie MSWiA)
 • Ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Rozporządzenie MSWiA)

Usługi ppoż. z Wrocławia – siła PROTECTORA

 • Posiadamy certyfikaty jakości usług Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
 • Prace ppoż. wykonują specjaliści i inżynierowie pożarnictwa z aktualizowanymi uprawnieniami
 • Działamy lokalnie na terenie Wrocławia, całej Polski i poza jej granicami. Znamy specyfikę potrzeb inwestorów. Zawsze jesteśmy blisko i na czas.

Co jeszcze możesz nam zlecić?

Szeroki zakres usług ppoż. we Wrocławiu, regionie Dolnego Śląska i województwach ościennych nie wyczerpuje zakresu naszej działalności. Specjalizujemy się także w biernych zabezpieczeniach ppoż. Skorzystaj z zabezpieczeń ogniochronnych dla:

 • konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych
 • przejść instalacyjnych przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego
 • kanałów wentylacyjnych i oddymiających
 • dylatacji oraz szczelin budowlanych
 • tras kablowych
 • ścian i stropów

Zamów ofertę u ekspertów

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem formularza. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Protector.