Rozwiązania indywidualne

W trakcie realizacji inwestycji przemysłowych w wielu przypadkach spotykamy instalacje tzw. „ponadnormatywne”. Są to instalacje np. rurowe o średnicy wykraczającej poza wszelkie aprobaty techniczne dostępnych systemów zabezpieczeń ppoż. Również grubości i rodzaj izolacji termicznej przekraczają normy przyjęte w systemowych rozwiązaniach, a jako że są to izolacje palne, to ma to szczególne znaczenie przy zabezpieczeniu przeciwpożarowym przejścia instalacyjnego.

​Wychodząc naprzeciw nowym technologiom współpracujemy z Zakładem Badań Ogniowych przy Instytucie Techniki Budownictwa, gdzie wraz z naszymi kluczowymi dostawcami technologii i systemów przeciwpożarowych wykonujemy projekty zabezpieczeń ppoż. a następnie modele tych zabezpieczeń, które są testowanie w Zakładzie Badań Ogniowych przy Instytucje Techniki Budownictwa. W efekcie naszej pracy uzyskujemy raport z badań ogniowych oraz opinię ITB w zakresie stosowania wypracowanych wspólnie rozwiązań zabezpieczeń ppoż. dla tych instalacji.

Uzyskanie opinii ITB oraz raportu z badań ZBO pozwala na przygotowanie indywidualnej dokumentacji technicznej, która jest podstawą prawidłowego wykonania zabezpieczeń ppoż. dla instalacji „ponadnormatywnych”, a także gwarantuje zaakceptowanie tych rozwiązań przy odbiorze inwestycji przez PSP.

Zdjęcia przykładowych realizacji zabezpieczeń przejść ppoż. na instalacjach „ponadnormatywnych”: